Prorok islamu i jego tradycja cz. 2

Prorok uczestniczył w życiu społecznym w pełni tego słowa znaczeniu. Był żonaty, miał dom, był ojcem, i co więcej — był władcą i sędzią, a nadto przez całe lata musiał prowadzić wojny, które go kosztowały niemało trudu. Przeżył wiele kłopotów, doświadczył wszelkich trudności, jakich dostarcza życie człowiekowi, który jest założycielem nowego państwa i społeczeństwa. Jednakże w ramach tych wszystkich działań mógł się w głębi duszy cieszyć tym, co Boskie, i dlatego panował w nim Boski spokój. To właśnie udział w życiu społecznym i politycznym pozwalał mu łączyć tę sferę z ośrodkiem duchowym.

Prorok nie miał żadnych ambicji politycznych ani doczesnych. Miał naturę kontemplatywną. Nim został wybrany Prorokiem, nie lubił uczestniczyć w społecznych zebraniach i działalności społecznej. Prowadził karawany z Mekki do Syrii w majestatycznej ciszy pustyni, której sama już „nieskończoność” skłaniała do kontemplacji. Często spędzał długie chwile w grocie Hira, medytując w samotności. Nie uważał się za człowieka światowego, który w sposób naturalny dąży do władzy politycznej wśród Kurajszytów czy też do wybitnej pozycji społecznej w Mekce, choć pochodził z najbardziej arystokratycznego rodu. W gruncie rzeczy trudno mu, było przyjąć na siebie ciężar proroctwa, wymagało to bowiem nie tylko założenia nowej religii, ale stworzenia nowego ładu społecznego i po-litycznego. Wszystkie tradycyjne źródła, a jedynie te są miarodajne w tej sprawie, wskazują, że Prorok wiele wycierpiał dlatego, że został wybrany do uczestniczenia w aktywnym życiu. Współczesne studia na temat życia Proroka, które pokazują go jako człowieka uwielbiającego wojny, są zupełnie nieprawdziwe i nakreślają fałszywy obraz jego osobowości. Natychmiast po pierwszym objawieniu Prorok wyznał swojej żonie Chadidży, jak trudno mu zaakceptować ten ciężar proroctwa i jak bardzo się obawia wszystkiego, czego wymaga ta misja.

Podobnie małżeństwa Proroka nie są wcale oznaką jego uległości wobec spraw cielesnych. W młodości, gdy namiętność bywa najsilniejsza, Prorok miał tylko jedną żonę, znacznie od siebie starszą, nadto przeżywał długie okresy wstrzemięźliwości. Gdy już był Prorokiem, wiele jego małżeństw miało charakter polityczny, a tym samym — w związku z panującą w Arabii strukturą społeczną — gwarantowały konsolidację nowo założonej społeczności muzułmańskiej. Poligamia nie była dla niego, jak. zresztą w islamie w ogóle, źródłem przyjemności, lecz odpowiedzialnością i środkiem integracji nowo powstałego społeczeństwa. Nadto w islamie problem płci ujawnia się w zupełnie innym świetle niż w chrześcijaństwie, dlatego nie należy stosować tu tych samych kryteriów oceny. Poligamiczne małżeństwa Proroka wcale nie wskazują na jego słabość wobec spraw cielesnych, lecz symbolizują jego patriarchalną naturę i funkcję, która nie jest funkcją świętego odsuwającego się od spraw doczesnych, lecz funkcją człowieka uświęcającego życie na świecie przez sam fakt, że na nim żyje i akceptuje je w celu przekształcenia go w wyższy stopień rzeczywistości.

Współcześni zachodni autorzy często krytykowali Proroka za to, że był okrutny i surowo traktował ludzi. Jest to absurdalny zarzut, bo ci krytycy zapomnieli, że religia albo zostawia sprawy doczesne na boku, tak jak chrześcijaństwo, albo też obejmuje sprawy tego świata, a w związku z tym musi zajmować się takimi sprawami jak wojna, zemsta, sprawiedliwość itd. Kiedy Karol Wielki albo inny chrześcijański władca wbijał miecz w pierś pogańskiego żołnierza, to z punktu widzenia samego faktu zabijania był okrutny. Jednakże w płaszczyźnie uniwersalnej utrzymanie cywilizacji chrześcijańskiej było koniecznością; cywilizacja ta musiała albo bronić swych granic, albo zginąć. To samo dotyczy buddyjskiego króla czy władcy, wszelkich zresztą autorytetów religijnych, zmierzających do integracji społeczeństw.

Seyyed Hossein Nasr

Z książki: Idee i wartości islamu

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s